Bez względu na to, czy interesy prowadzi tylko jeden z małżonków, czy obydwoje, prawa i obowiązki żony lub męża przedsiębiorcy, względnie wspólnika spółki handlowej zależą przede wszystkim od ustroju majątkowego panującego między nimi. Małżonków może bowiem łączyć wspólność majątkowa (ustawowa lub umowna) lub rozdzielność powstająca na kilka sposobów. Najczęstsza jest wspólnota, która rozpoczyna się na mocy ustawy (art. 31 kodeksu rodzinnego opiekuńczego) z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli oczywiście wstępujący w związek nie podpiszą wcześniej intercyzy wykluczającej taki stan rzeczy. Nie bez znaczenia jest też, z jakiego majątku - osobistego czy wspólnego - powstało przedsiębiorstwo małżonka prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji bądź skąd pochodziły środki wniesione przez małżonka do spółki.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP.