Pod koniec września w Stanach Zjednoczonych i poza nimi Citigroup zatrudniał łącznie 352 tys. ludzi. Według rozmówcy Reutera, redukcja zostanie zrealizowana różnymi sposobami, w tym poprzez wypowiadanie umów o pracę i sprzedaż oddziałów.

Jak podało to samo źródło, na poniedziałek koncern zaplanował zebrania pracownicze.