Uważam że można konkurować na rynku oferując jedynie usługi magazynowania. Należy mieć na uwadze, że będzie to w dużym stopniu konkurowanie ceną. Czy jest to dobre dla rozwoju branży pozostanie kwestią dyskusyjną. Na pewno na rynku zawsze będą klienci, dla któryh kluczowe kompetencje i zasoby w zakresie zarządzania przepływami materiałowymi są ważnym podstawowymi elementami działalności. Dla nich często usługi podstawowe będą wystarczające. Zauważamy jednak, że rosnąca kompleksowość działań firm powoduje, że coraz bardziej skupiają się oni na swojej głównej działalności i koncentrują na kluczowych kompetencjach takich jak design, marketing oraz udoskonalanie procesów wewnętrznych. Przede wszystkim dotyczy to szeroko rozumianej branży produkcyjnej gdzie konkurencyjne otoczenie rynkowe staje się coraz bardziej wymagające. Dotyczy to także innych jak: Hi-Tech, Fashion czy produktów i usług związanych z poprawianiem jakości życia.

W Panalpinie staramy się dostrzec te aspekty łańcucha dostaw, które mogą stanowić wartość dla takich przedsiębiorstw. Uważamy że w dzisiejszym świecie coraz bardziej będzie się liczyć szybkość przepływów materiałowych. Staramy się dostrzec korzyści wynikające z „odmrażania” kapitału i poszukujemy rozwiązań logistycznych, które mogą wesprzeć takie strategie. Pracując z klientami działającymi przede wszystkim w środowisku międzynarodowym, staramy się koncentrować na elastyczności łańcucha dostaw. Obecna logistyka to już nie tylko realizacja usług zgodnych z zamówieniem klienta. Dostrzegamy potrzebę stania się dla naszych klientów doradcą w zakresie organizacji przepływów. W portfelu usług operatorów logistycznych, zaczynają pojawiać się coraz częściej elementy związane z projektowaniem sieci dystrybucyjnych dedykowanych dla danego klienta. W Panalpinie realizujemy takie projekty ale rozszerzamy również zakres wsparcia naszych partnerów o analizy D2ID. Jest to unikatowe narzędzie opracowane wspólnie z Uniwersytetem w Cardiff w Wielkiej Brytanii wspomagające planowanie zakupu materiałów. Dzięki niemu wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad optymalizacją zapasów i w wielu przypadkach udaje nam się obniżać je o kilkanaście procent. Kolejny element to projektowanie przestrzeni magazynowych. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku, mając do dyspozycji nowoczesne technologie mniej ważny staje się koszt wynajmu powierzchni magazynowych ale to w jaki sposób z nich korzystamy. Tutaj znów partnerstwo z klientami jest niezwykle istotną kwestią. Jeśli nie mamy dobrego kontaktu z nimi, właściwe zaplanowanie przestrzeni i wykorzystanie odpowiednich technologii może nie być możliwe. Aby osiągać ponadprzeciętne wyniki w zarządzaniu przepływami, elementy stanowiące o najbardziej efektywnym składowaniu i te umożliwiające optymalną realizację procesów operacyjnych, powinny być wyważone. Powinny być również adekwatne dla danego klienta. W Panalpinie oferujemy usługi LMS (Logistics Manufacturing Services). Dzięki nim fimy mogą pozwolić sobie na znaczne optymalizacje przepływu materiałów. W Azji, Ameryce Łacińskiej oraz Europie istnieją już platformy LMS, na których produkty naszych klientów poddawane są „customizacji”. W niektórych przypadkach usługa ta polega na przykład na montażu i konfiguracji szaf telekomunikacyjnych od podstaw. Są to niezwykle skomplikowane procesy wymagające bardzo wysokich kompetencji technicznych ale przede wszystkim co podkreślam, bardzo bliskiej współpracy z klientem.

Igor Roguski, Panalpina

Igor Roguski, Panalpina

źródło: Inne

Jeśli w tak kompleksowy sposób rozumiemy łańcuch dostaw, konkurowanie na tym rynku to przede wszystkim elastyczność w wykorzystaniu różnych jego elementów. Wierzymy że nie musimy być właścicielem zasobów do realizacji wszystkich aspektów usługi logistycznej. Jesteśmy jednak przekonani, że powinniśmy mieć kompetencje wykorzystania w odpowiedni sposób sieci partnerskiej i podwykonawców. Zapewnienie kontroli w międzynarodowych przepływach logistycznych nie jest możliwe bez koordynacji działań w zakresie: transportu, kontroli jakości na różnych etapach podróży materiałów, obslugi celnej, ubezpieczenia. Wszystko to powinno być spójne i generować wartość dla klientów.

Podsumowując uważam, że każdy przedsiębiorca powinien zdecydować w jakim obszarze rynku chce działać. Pracując z klientami operującymi w międzynarodowym i dynamicznych otoczeniu, kompleksowe rozumienie łańcucha dostaw staje się coraz ważniejsze. Klienci oczekują coraz więcej od operatorów aby powierzyć im realizację swoich procesów logistycznych. Często jednak to „więcej” niekoniecznie musi oznaczać „więcej usług”. Może to oznaczać również mądrzejsze podejście do logistyki i zaproponowanie rozwiązań unikalnych i dostosowanych do ich strategii. Moim zdaniem kluczowe w konkurowaniu na rynku, na którym działa Panalpina, jest bliska współpraca z klientami oraz chęć poszukowania najlepszych dla niego w danym momencie rozwiązań. Mogą one obejmować wiele różnych usług logistycznych i często tak właśnie jest. Ważne jest jednak w jaki sposób są one wykorzystane aby łańcuch dostaw stał się prawdziwym łańcuchem wartości.