"W kolejnym miesiącu wzrost cen w ujęciu miesięcznym wyniesie 0,2%. Powinno się to przełożyć na dalszy spadek rocznej dynamiki cen poniżej 4,0%. Zgodnie z prognozami resortu w listopadzie br. ceny wzrosną o ok. 3,8% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku" - napisali w komentarzu do czwartkowych danych analitycy resortu gospodarki.

W ich ocenie, w grudniu 2008 r. przewidywana jest stabilizacja tego wskaźnika i w efekcie średnioroczna inflacja wyniesie 4,2%.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w październiku 2008 r. o 0,4% w porównaniu z wrześniem br. Natomiast roczny wzrost inflacji wyniósł 4,2% wobec 4,5% we wrześniu.