W środę Manfred Balz, główny prawnik DT i Andreas Leiger, rzecznik DT jasno stwierdzili, że nie ma decyzji o zmianie marki Polskiej Telefonii Cyfrowej na T-Mobile Polska. Niemiecka firma nie zrobi tego, póki są wątpliwości prawne. – Wyroki międzynarodowego trybunału arbitrażowego w Wiedniu w sprawie PTC są ważne – powiedział w środę dziennikarzom w Berlinie Rene Obermann, prezes Deutsche Telekom spytany o sytuacje związaną z PTC. Obermann przyznał, że w styczniu polski Sąd Najwyższy z przyczyn proceduralnych skierował ponownie do niższej instancji sprawę uznania w Polsce tzw. II arbitrażu wiedeńskiego. W październiku 2004 r. trybunał uznał, że to Elektrim od 1999 r. był właścicielem 48 proc. udziałów drugiego co do wielkości polskiego operatora komórkowego. – Będziemy kontynuować uczciwe działania prawne – oświadczył Obermann. Manfred Balz powiedział, że nie spodziewa się, by Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie wyroku Sądu Najwyższego wpisał kontrolowany przez Vivendi Elektrim Telekomunikacja jako właściciela spornego pakietu udziałów PTC. W tzw. III arbitrażu wiedeńskim trybunał uznał, że Elektrim na czas nie odzyskał 48 proc. udziałów PTC i nakazał konglomeratowi sprzedanie ich Deutsche Telekom. Do wykonania wyroku III arbitrażu wiedeńskiego doszło w październiku 2006 r.