Przedsiębiorcy składający zabezpieczenia generalne w procedurach celnych do końca stycznia 2007 r. powinni zgłaszać się do właściwej izby celnej, aby dokonać niezbędnych formalności, w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Ogólnopolskiego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ (na inne niż tranzyt procedury celne). System OSOZ (system do obsługi zabezpieczeń i pozwoleń) ma zapewnić takim systemom jak Celina, NCTS, Zefir i innym, które są w trakcie realizacji (np. System Bachus), obsługę elektronicznych usług wymaganych przez te systemy w zakresie obsługi zabezpieczeń, wykorzystywanych podczas rejestracji zgłoszeń celnych i deklaracji podatkowych. W szczególności usługi te dotyczą: • sprawdzenia istnienia i ważności zabezpieczenia, • sprawdzenia aktualnego stopnia użycia zabezpieczenia, • rejestracji obciążenia i zwalniania salda zabezpieczenia. System udostępnia także podmiotom gospodarczym elektroniczną usługę umożliwiającą sprawdzenie stanu zabezpieczenia, wartości i liczby obciążeń zarówno bieżących, jak i historycznych oraz w ograniczonym zakresie przekazywanie informacji do systemu OSOZ dotyczącej rejestracji sprzedaży karnetów – zabezpieczeń pojedynczych składanych w formie karnetu. Komunikacja taka odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego medium (e-mail) i standardu wymiany danych XML.
Od początku roku w obrocie towarowym z krajami trzecimi obowiązują nowe wzory formularzy SAD
Od początku roku w obrocie towarowym z krajami trzecimi obowiązują również nowe wzory formularzy SAD przewidziane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. UE L 343 z 31 grudnia 2003 r.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 15, str. 118).
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA SAD
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama


Źródło:GP
Więcej na ten temat

Reklama