"Według naszych wstępnych szacunków, dotyczących salda wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych, w październiku Polacy wycofali z TFI około 7 mld zł. To dwukrotnie więcej niż w lipcu 2008 roku, gdy wycofaliśmy z funduszy o -3,4 mld zł (lub 4 mld zł bez uwzględnienia nowych funduszy nieruchomości)" - czytamy w komunikacie.

Firma podkreśliła, że październikowe saldo, mimo znacznie bardziej drastycznych spadków cen akcji (WIG stracił jedną czwartą swojej wartości), nie sięgnęło rozmiarów ze stycznia tego roku, kiedy umorzenia przewyższyły nowe wpłaty o ponad 11 mld zł.

Na podstawie wstępnych danych, Analizy Online szacują, że łączna wartość środków ulokowanych w krajowych funduszach spadła w październiku o około jedną piątą. Tym samym wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ponownie spadła poniżej 70 mld zł, czyli do poziomów obserwowanych ostatnio w lutym 2006 roku.