Komisja Europejska uznała, że dowody i analizy przedstawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej kierowany przez Annę Streżyńską nie uzasadniają włączenia szerokopasmowego dostępu do internetu do definicji rynków świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług. UKE ma przygotować nowe projekty. Prezes UKE uważa, że KE się myli w uzasadnieniu swego weta. TP SA twierdzi zaś, że decyzja Komisji unieważni postanowienia UKE. – Weto KE potwierdza słuszność stanowiska TP SA, a prezes UKE nie ma prawa regulować szerokopasmowego dostępu do internetu. Kary nałożone na nas lub zapowiadane przez UKE, a dotyczące Neostrady, są bezpodstawne – mówi Jacek Kalinowski, rzecznik grupy TP SA.