Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zmienia przepisy, aby umożliwić największym firmom spożywczym korzystanie z unijnych dotacji, dowiedziała się GP. Już od stycznia 2009 r. duże firmy z branży będą mogły starać się o wsparcie ze środków UE.

Firmy działające w branży spożywczej, podobnie jak rolnicy, mają swoją oddzielną pulę dotacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ponieważ jest on przedłużeniem unijnej polityki rolnej, to zarządza nim w Polsce resort rolnictwa. Wskutek nieporozumienia między tym ministerstwem a MRR duże firmy spożywcze zostały pozbawione dostępu do środków. Chodzi o przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 750 osób lub ich roczny dochód przekracza 200 mln euro - nie mogą skorzystać z unijnych dotacji z PROW ani z innych programów.