Eksperci oceniają, że obecnie średnia kwota kredytu hipotecznego wynosi nieco ponad 200 tys. zł.

Zdaniem specjalistów, zadłużenie gospodarstw domowych w czwartym kwartale tego roku, a także w 2009 r. będzie się zwiększało. Wolniejszy niż dotąd będzie jednak przyrost zadłużenia.

"Wiele wskazuje na to, że sprzedaż kredytów przez banki będzie mniejsza. Mimo to zadłużenie gospodarstw domowych będzie rosło. Kwoty spłacanych kredytów, które klienci zaciągnęli wcześniej, będą z pewnością niższe od kwot nowych kredytów udzielanych w tym czasie przez banki" - stwierdził Marcin Materna, szef departamentu analiz Domu Maklerskiego Millennium.

W ostatnich tygodniach wiele banków wprowadziło ograniczenia w udzielaniu kredytów

Pogląd ten podzielił Mateusz Ostrowski, analityk Open Finance.

"Spłata kredytów hipotecznych nie następuje tak szybko, ponieważ są one zaciągane na wiele lat" - powiedział Mateusz Ostrowski. Dodał, że z powodu zaostrzenia kryteriów będzie przyznawanych mniej kredytów. Banki jednak w dalszym ciągu będą prowadziły akcje kredytowe.

W ostatnich tygodniach wiele banków wprowadziło ograniczenia w udzielaniu kredytów, zwłaszcza hipotecznych. Zwiększają marże, wymagają większego wkładu własnego potencjalnych kredytobiorców, zaostrzają procedury związane z oceną ich zdolności kredytowej. Wprowadzane są też ograniczenia w udzielaniu kredytów walutowych.