"Prognozy KE potwierdzają silne fundamenty polskiej gospodarki. Prognozowany spadek tempa wzrostu do 3,8 proc. w 2009 r. z 5,4 proc. w roku bieżącym, wynika przede wszystkim ze spadku dynamiki eksportu, co jest konsekwencją spowolnienia gospodarczego w strefie euro, która jest naszym głównym partnerem handlowym" - uważa Zajdel-Kurowska.

"Prognozy popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego są zbliżone do prognoz MF ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r." - dodała.

KE: polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc.

KE podała, że polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc. Natomiast w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej rząd zapisał dynamikę wzrostu gospodarczego na poziomie 4,8 proc.

Wiceminister podkreśliła także, że w perspektywie wypełnienia kryteriów z Maastricht, niezbędnych do przystąpienia do strefy euro, analizy KE prognozują spełnienie kryterium deficytu oraz inflacyjnego.

"W horyzoncie wypełniania przez Polskę kryteriów konwergencji, KE prognozuje utrzymanie deficytu poniżej wartości referencyjnej 3 proc. oraz spadek inflacji w okolice celu inflacyjnego, co wzmacnia wiarygodność polskiej drogi do euro" - poinformowała Zajdel-Kurowska.