Dziś Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011". Program będzie nadzorowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

"W latach 2009 - 2011 na realizację samorządowych inwestycji drogowych trzeba będzie przeznaczyć 6 mld zł - po 3 mld zł z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. W każdym roku na realizację programu rząd i samorządy przeznaczą po 1 mld zł (łącznie 2 mld zł)" - czytamy w komunikacie CIR.

"Zasadą będzie dofinansowanie z budżetu państwa, w danym roku budżetowym, wyłącznie jednego projektu inwestycyjnego, zgłoszonego przez zarządcę drogi gminnej i dwóch projektów zgłoszonych przez powiat. Dofinansowanie jednego projektu ze środków programu nie będzie mogło przekroczyć 3 mln zł rocznie" - dodano w komunikacie.