"Wsparcie może być udzielane m.in. w formie: gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek skarbowych papierów wartościowych, sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności lub rozłożeniem płatności na raty" – głosi komunikat.

Zgodnie z projektem, Skarb Państwa będzie mógł udzielić gwarancji spłaty przez banki kredytu refinansowego, zaciągniętego w Narodowym Banku Polskim, aby nie straciły one płynności. Gwarancja ta może być udzielona do 50% pozostającej do spłaty kwoty kredytu refinansowego. Skarb Państwa mógłby też udzielić gwarancji spłaty kredytów oraz linii kredytowych, przyznanych przez banki innym bankom, aby utrzymały one płynność.

"Decyzję o możliwości udzielenia wsparcia, jego wysokości, warunkach i formie będzie podejmował minister finansów, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezesa NBP. Pożyczki, które zostaną udzielone na podstawie przepisów tej ustawy, nie będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych" - czytamy w komunikacie.

Te rozwiązania wzmocnią płynność banków, na którą miałby wpływ, oprócz NBP, minister finansów, przyczynią się także do zwiększenia stabilności krajowego systemu finansowego, podano także.

Wcześniej, od 17 października, w ramach realizacji "Pakietu zaufania", NBP umożliwił bankom zawieranie umów na swap walutowy - najpierw w euro i dolarze, choć zapowiedział już rozszerzenie tych operacji także na franka szwajcarskiego.