Wyjaśnił, że ustawa ta wprowadzi mechanizmy wsparcia dla instytucji finansowych, tak aby ich płynność finansowa nie była zagrożona.

"Ten projekt został przygotowany w tempie bardzo szybkim. Jeszcze dzisiaj zostanie przeze mnie podpisany i wysłany do Sejmu" - powiedział premier.

Projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym ma umożliwić udzielanie gwarancji Skarbu Państwa m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w sytuacji zagrożenia ich płynności.

Gwarancje depozytów międzybankowych będą udzielane zgodnie z zasadami ustalonymi na ostatniej Radzie Europejskiej - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Rostowski: gwarancje depozytów międzybankowych będą udzielane na zasadach odpłatnych, bliskich komercyjnym sprzed nastania kryzysu

Dodał, że będą mogły być przyznawane "bezpiecznym bankom, które są silne kapitałowo".

Podkreślił jednak, że "taka potrzeba nie jest obecnie przewidywana".