Jeszcze tylko kilka dni zostało klientom Banku BPH do tego, by sami mogli zdecydować, czy chcą pozostać w dotychczasowym banku czy wolą przejść do Pekao. Taką możliwość daje zmiana oddziału banku.

Ostateczny moment podziału Banku BPH i przyłączenie jego części do Pekao ma nastąpić w dniu zarejestrowania podziału przez sąd, które jest spodziewane 30 listopada.

W tym dniu 285 placówek zostanie formalnie przeniesionych do Pekao, a pozostałe 200 zostanie w BPH.

O tym, do którego banku trafi klient, decyduje oddział, który prowadzi rachunek osobisty. Co do pozostałych produktów obowiązuje zasada: za ROR, tzn. będą one przenoszone do tego oddziału, który obsługuje rachunek.

Sposobem na zmianę swojej lokalizacji po fuzji jest zmiana oddziału.

- Jeśli klient chce przenieść swój rachunek z jednego oddziału Banku BPH do drugiego, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podziału banku złożyć w swoim oddziale macierzystym pisemny wniosek o zmianę placówki - tłumaczy Małgorzata Dłubak z Banku BPH.

Operacja jest bardzo prosta, w każdym oddziale banku są specjalne formularze z wnioskiem o przeniesienie rachunku bankowego. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, adres, numer rachunku oraz placówkę, do której posiadacz rachunku chce go przenieść. Na decyzję zostało już niewiele czasu.

- Klienci mogą składać dyspozycje dotyczące przeniesienia rachunku między oddziałami do dnia poprzedzającego dzień podziału. Oczekuje się, że podział Banku BPH nastąpi 30 listopada, a zatem dyspozycje dotyczące zmiany oddziału, w którym klient jest obsługiwany, będą przyjmowane do 29 listopada - dodaje przedstawicielka Banku BPH.

Placówkę mogą zmieniać zarówno klienci, którzy są przypisani do oddziału przechodzącego do Pekao, a chcą pozostać w BPH, jak i ci, którzy są w oddziale pozostającym w BPH, a woleliby znaleźć się w nowym Pekao.

Według szacunków obu banków do Pekao przejdzie około 1,2 mln klientów detalicznych, a w Banku BPH pozostanie 650 tys. klientów.

Przechodzących do Pekao czekają pewne zmiany, m.in. numeru rachunku osobistego, ale jeszcze przez rok klienci będą mogli posługiwać się dotychczasowymi numerami. W tym czasie przekazy zlecone na stary numer rachunku zostaną przekierowane na nowy numer.

Klienci korporacyjni Banku BPH przechodzą do Pekao.

Wzór wniosku o przeniesienie rachunku bankowego

MONIKA KRZEŚNIAK

monika.krzesniak@infor.pl