Banki Pekao i BPH liczą na to, że fuzja prawna nastąpi 30 listopada. Na ten dzień mają być zakończone wszystkie przygotowania do podziału i przyłączenia części Banku BPH do Pekao - wynika z listu rozesłanego do pracowników obu banków, do którego dotarła GP. Formalnie data podziału zależy od dnia, w którym sąd zarejestruje uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy obu banków.

Najprawdopodobniej 1 grudnia klienci 285 oddziałów Banku BPH staną się klientami Pekao. Do tego czasu wszyscy mają jeszcze szanse zdecydować się, do którego z tych banków chcą trafić wraz z rachunkiem osobistym.

Mogą jeszcze zmienić oddział, w którym mają konto, za nim wraz z rachunkiem zostaną automatycznie przeniesione inne produkty, kredyt hipoteczny, karta kredytowa i inne.

Operacyjnie fuzja ma się zakończyć w maju 2008 r., a więc sześć miesięcy później. Do Pekao przechodzi 285 placówek, ponad 70 proc. z około 2,5 mln klientów oraz 7 tys. pracowników, a także wszyscy klienci korporacyjni Banku BPH.

W okresie przejściowym produkty klientów Banku BPH przeniesionych do Pekao będą funkcjonować na platformie informatycznej, która zostaje w Banku BPH, ale taki stan ma trwać nie dłużej niż sześć miesięcy.

Mniejsza część Banku BPH wraz z 200 placówkami i infrastrukturą trafi w ręce nowego inwestora, amerykańskiego GE Money (właściciela GE Money Banku), który za pakiet prawie 66 proc. akcji nowego BPH zapłaci 625,5 mln euro.

Nowy inwestor zadeklarował, że prezesem Banku BPH będzie nadal jego dotychczasowy szef Józef Wancer. Po podziale bank chce szybko odbudować swoją pozycję, sieć placówek BPH zostanie powiększona o 200 kolejnych, a więc łącznie będzie ich 400, a wraz z placówkami GE Money Banku byłaby to sieć przekraczająca 500 oddziałów.

Podział i sprzedaż części Banku BPH jest konsekwencją zawartego w kwietniu ubiegłego roku porozumienia między Ministerstwem Skarbu Państwa i włoskim Unicredit (większościowym udziałowcem obu banków), które zakończyło konflikt między obydwoma stronami. Umowa ta zobowiązuje nowego inwestora do utrzymania nazwy Bank BPH.

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

Bank Pekao po fuzji z częścią Banku BPH zostanie największym graczem na rynku, z ponad 1 tys. oddziałów własnych i aktywami przekraczającymi 120 mld zł wyprzedzi dotychczasowego lidera PKO BP. W Banku BPH zostaje m.in. około 30 proc. dotychczasowych klientów, ponad 3 tys. pracowników i infrastruktura informatyczna.

Monika Krześniak

monika.krzesniak@infor.pl