Poprawę koniunktury w przemyśle sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 16 proc. (przed miesiącem odpowiednio 24 proc. i 13 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa spadek zagranicznego i - w mniejszym stopniu - krajowego portfela zamówień. W październiku ograniczana jest bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się znacznie wolniejszy niż oczekiwano we wrześniu wzrost portfela zamówień i produkcji" - napisano.

Przewidywany jest spadek zatrudnienia

Z badań GUS wynika, że stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Utrzymują się niewielkie opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, zwiększają się nieznacznie trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są pesymistyczne.

Przewidywany jest spadek zatrudnienia, większy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Wzrost cen wyrobów gotowych może być wolniejszy od zapowiadanego we wrześniu.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym wyniósł plus 6 wobec plus 8 we wrześniu - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem 23 proc.), jej pogorszenie 16 proc. (w ubiegłym miesiącu 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży towarów są mniej korzystne niż przed miesiącem. Zarówno bieżąca jak i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu. Nieznacznie zwiększa się nadmierny stan zapasów towarów. W konsekwencji planowany na najbliższe miesiące wzrost zamówień na towary u dostawców może być nieco mniejszy niż zapowiadano przed miesiącem" - napisał GUS.

Wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest zbliżony do zgłaszanego we wrześniu. Na najbliższe miesiące planowany jest jedynie nieznaczny wzrost zatrudnienia.