Kluza poinformował w środę, że aktywa OFE spadły ze 140 mld zł na początku br. do 130,6 mld zł netto 17 października, mimo że w tym czasie ZUS przekazał do OFE ponad 15,7 mld zł składek.

Nadzór finansowy nie ma wystarczających danych, by przeprowadzić analizę sytuacji finansowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) - powiedział Kluza.

Zaznaczył, że SKOK-i nie podlegają nadzorowi KNF. "System SKOK-ów powinien podlegać nadzorowi publicznemu" - podkreślił. Dodał, że w Sejmie trwają prace legislacyjne nad ustawą o SKOK-ach.

Kluza poinformował też, że sektor bankowy po 8 miesiącach br. zanotował 11,3 mld zł zysku. To o 20 proc., czyli o 1,9 mld zł, więcej niż w tym samym okresie 2007 roku.

Kluza zaznaczył, że nie występuje zagrożenie wypłacalności banków. Dodał, że udział należności zagrożonych w należnościach liczonych ogółem zmniejszył się na koniec sierpnia br. do rekordowo niskiego poziomu 4,7 proc. Spadek ten wynikał z szybkiego wzrostu należności ogółem.

Powiedział również, że papiery zagranicznych emitentów stanowiły na koniec sierpnia br. 0,6 proc. aktywów sektora bankowego. Z tego 60 proc. to papiery skarbowe.