Proponowany przez sejmową Komisję Finansów Publicznych przepis zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje, że stuprocentowe gwarancje na 50 tys. euro dla depozytów bankowych będą obowiązywać bezterminowo i mają być wpisane do ustawy. We wtorek sejmowa komisja finansów ma zajmować się tym projektem.

Prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, poinformował na kongresie, że w najbliższych dniach mają być zakończone prace nad objęciem gwarancjami depozytów we wszystkich bankach do kwot około 175 tys. zł (czyli równowartości 50 tys. euro).

Na kongresie prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Małgorzata Zaleska poinformowała o powstaniu projektu nowej, unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony depozytów.

Zaleska: planuje się dalsze podniesienie kwot gwarancyjnych nawet do 100 tys. euro

Unia Europejska proponuje również, aby w razie ogłoszenia upadłości banku jego klienci w ciągu trzech dni mogli otrzymać zwrot oszczędności objętych gwarancjami.

Prezes BGF podkreśliła, że kondycja działających w Polsce banków jest dobra

Pietraszkiewicz zwrócił uwagę na znaczenie programów, których celem jest ustabilizowanie sytuacji na rynkach finansowych. "Ważne, że są podejmowane pragmatyczne decyzje, bo dzisiaj są one niezbędne" - mówił szef ZBP. Chodzi o utrzymanie zaufania klientów banków, że ich depozyty są bezpieczne i stabilne - dodał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dziś kwota depozytu nieprzekraczająca 1 tys. euro jest gwarantowana w całości. Natomiast w przypadku depozytów wyższych niż tysiąc euro kwota w przedziale od 1 tys. euro do 22,5 tys. euro jest gwarantowana w 90 proc.