Tym samym otwarta została droga do przyjęcia jutro przez obie izby parlamentu opiewającej na pół biliona euro ustawy o stabilizacji rynku finansowego.

Landy miały zastrzeżenia do zakładanego na poziomie 35 procent ich udziału w ciężarach związanych z wdrażaniem planu ratunkowego.

Po konsultacjach z Merkel oraz ministrem finansów Peerem Steinbrueckiem premierzy krajów związkowych przystali na kompromis ograniczający udział landów w finansowaniu pakietu do maksymalnie 7,7 miliarda euro.

Jednocześnie ewentualne wsparcie dla tzw. banków krajowych (Landesbank) będzie udzielane z kasy landów, a nie z budżetu federalnego.

Państwo udzieli opiewających na 400 miliardów euro poręczeń na kredyty dla banków

Plan ratunkowy dla niemieckiego systemu finansowego przewiduje, że państwo udzieli opiewających na 400 miliardów euro poręczeń na kredyty dla banków.

Projekt ustawy o stabilizacji rynku finansowego zakłada udzielenie poręczeń kredytowych dla banków na sumę 400 miliardów euro.

Dodatkowo kwota 70 miliardów euro - a w wyjątkowej sytuacji maksymalnie 80 miliardów - przeznaczona zostanie na bezpośrednie wsparcie banków i instytucji ubezpieczeniowych, które popadną w poważne tarapaty w związku z kryzysem na rynkach finansowych.

Na zabezpieczenie strat związanych z wdrażaniem propozycji przewidziano 20 miliardów euro.