W całym 2006 roku firma zebrała z ubezpieczeń finansowych 63,5 mln zł, czyli o 124 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W ten sposób udział PZU w rynku ubezpieczeń finansowych wzrósł do 10,4 proc. w 2006 roku, wobec 5,8 proc. rok wcześniej. – To efekt wzrostu liczby klientów korzystających z gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń kredytów hipotecznych – mówi Elwira Ostrowska-Graczyk, dyrektor biura ubezpieczeń finansowych w PZU. W ubiegłym roku firma ogłosiła szersze wejście na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych (które przyniosły 30 mln zł składki, z objęcia ochroną 55 tys. umów kredytu). W tym roku chce rozwijać segment ubezpieczeń kredytu kupieckiego (który w 2006 roku przyniósł 6 mln zł). Wprowadziła więc pakiet ubezpieczenia krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu MSP oraz ubezpieczenie kredytu w obrocie zagranicznym. Ta pierwsza oferta jest skierowana do firm o obrocie do 15 mln zł. Najtańsza polisa dla firm o obrocie do 2 mln zł ma kosztować 5 tys. zł, przy sumie ubezpieczenia 175 tys. zł. Składka dla firm o obrocie między 12 a 15 mln zł wyniesie 33,75 tys. zł przy sumie ubezpieczenia 1,2 mln zł. W ubezpieczeniu w obrocie zagranicznym ochroną mogą być objęte transakcje z partnerami z krajów UE i innych wybranych państw oraz z Rosji i Ukrainy. Ubezpieczenie tych ostatnich nie będzie obwarowane dodatkowymi warunkami. – Firmy zza wschodniej granicy nie zalegają z płatnościami, bo walczą o przekonanie kontrahentów, że są rzetelnymi płatnikami – mówi Elwira Ostrowska-Graczyk. Dodaje, że paradoksalnie wysoka jest szkodowość w krajach rozwiniętych, a szczególnie w Niemczech.
składka z ubezpieczeń kredytu kupieckiego za 2006 rok szacowana jest na 250 mln zł z tego 2,4 proc. przypada na PZU składka z polis kredytu kupieckiego w 2010 roku może wynieść 700 mln złz tego 15–20 proc. ma przypaść PZU
Firma liczy też na większe zainteresowanie gwarancjami ubezpieczeniowymi, głównie ze względu na konieczność korzystania z nich przy korzystaniu ze środków unijnych. Prognozy na lata 2007–2013 przewidują, że Polska dostanie z funduszy unijnych 82,6 mld euro. W ubiegłym roku zebrała z nich 26,5 mln zł (wzrost o 37 proc.), co dało jej około 18 proc. udziału w tym rynku. PZU miało utworzyć odrębną spółkę do ubezpieczeń kredytów, ale na razie te plany zostały odłożone. – Poinformujemy, gdy dojrzejemy do takiej decyzji – powiedziała Jolanta Strzelecka, wiceprezes PZU.