Głosowało 396 posłów; projekt poparło 258, a przeciwnych było 138.

Sejm rozpatrzył 16 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania. Posłowie poparli 15, zgłoszonych przez Platformę Obywatelską. Poprawki doprecyzowują kompetencje ministra skarbu.

Według nowych przepisów, minister skarbu będzie mógł sprzedać w trybie bezprzetargowym, bez konieczności uzyskania zgody wojewody, niepotrzebne nieruchomościami, będące w gestii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich. Chodzi m.in. o sprzedaż niepotrzebnych ośrodków wypoczynkowych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości będą stanowiły dochód budżetu państwa.

Jak powiedział przed głosowaniem poseł Grzegorz Tobiszewski (PiS), ustawa była procedowana w zbyt szybkim trybie, co nie pozwoliło na głębszą analizę zaproponowanych przez rząd zmian przepisów (ustawa trafiła do prac sejmowych na początku września).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.