"Podejście ad hoc, które rządy stosowały dotąd w reakcji na kryzys, daje wiele do myślenia o lukach w światowym systemie finansowym" - powiedział Ban Ki Mun.

Aby lepiej odpowiadał na wyzwania XXI w., system ten potrzebuje głębokich i systematycznych reform opartych na multilateralizmie - kontynuował.

"Jestem głęboko zaniepokojony wpływem tego kryzysu na kraje rozwijające się, a zwłaszcza na najuboższych spośród ubogich" - powiedział sekretarz generalny ONZ, wyrażając zaniepokojenie, że turbulencje na rynkach finansowych mogą stanąć na przeszkodzie realizacji wytycznych ONZ, takich jak Milenijne Cele Rozwoju.