Przyczyny łączenia spółek bywają ekonomiczne i prawne. Niemniej zawsze spółka, która pozostaje lub pojawia się po połączeniu na rynku, jest silniejsza kapitałowo i mniej podatna na wrogie przejęcia. Łączenie często jest próbą przeciwstawienia się dominacji innego podmiotu, a niekiedy staje się metodą zdobycia pozycji dominującej przez spółkę zastępującą łączone podmioty. Temu ostatniemu ma jednak przeciwdziałać ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wskutek łączenia zawsze przestaje istnieć co najmniej jedna spółka - bądź z powodu utworzenia nowej, bądź przeniesienia całego majątku spółek uczestniczących w łączeniu do jednej, już istniejącej.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP