EBC będzie począwszy od 15 października w każdą środę przeprowadzał dla banków strefy euro operacje refinansowania o długości jednego tygodnia. ECB będzie oferował bankom kwoty pozwalające na utrzymanie płynności ich rachunków. Kwoty będą oferowane zawsze o stałej stopie procentowej.

Operacje będą przeprowadzane wspólnie z odpowiednikami brytyjskim i szwajcarskim. Bank Japonii rozważy zastosowanie podobnych środków.

ECB deklaruje również przeprowadzanie operacji o długości jednego miesiąca lub trzech miesięcy, zgodnie z kalendarzem opublikowanym 7 października, wspólnie z Fedem oraz innymi wielkimi bankami centralnymi.

ECB będzie również kontynuował w razie potrzeby operacje refinansowe o długości 24 godzin, które realizuje od początku kryzysu na rynkach finansowych.

Działania ECB oraz innych wielkich banków centralnych są podejmowane w celu poprawienia płynności instytucji finansowych zakłóconej przez kryzys zaufania na rynkach międzybankowych.