Dzięki unijnym pieniądzom w Katowicach i Chełmie Śląskim powstaje kompleks budynków o charakterze biurowo-usługowym i konferencyjno-wystawienniczym, położony na powierzchni niemal 15 tys. mkw., z prawie tysiącem miejsc parkingowych. Realizacja projektu obejmuje również zagospodarowanie terenu w formie dróg, oświetlenia i zieleni - wszystko na zdegradowanych obszarach poprzemysłowych. Dużą zaletą inwestycji jest jej bardzo dogodna lokalizacja - bliskość autostrady Wrocław-Katowice-Kraków, linii kolejowej oraz centrum Katowic.

Projekt ten powstał w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy spółką Euro-Centrum a Miastem Katowice i gminą Chełm Śląski. Jego całkowita wartość wynosi prawie 63 mln zł, z czego 43,8 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kilka tygodni temu rozpoczęła się rewitalizacja byłej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na część magazynowo-wystawienniczą oraz biurowca, który ma powstać w Chełmie Śląskim. Przewidywany termin realizacji kompleksu w Katowicach to połowa przyszłego roku, jakkolwiek chętni do ulokowania tam swoich firm zgłaszają się już teraz.

Stworzenie parku przemysłowego zapewni atrakcyjne warunki techniczne i ekonomiczne dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże prawdziwa korzyść dla regionu płynie z tzw. efektu synergii, który towarzyszy funkcjonowaniu parków przemysłowych. Rozproszone do tej pory firmy chętniej współpracują, wymieniają się doświadczeniami. Szczególnie dotyczy to firm zapewniających usługi w takich dziedzinach jak doradztwo, szkolenia, księgowość, obsługa prawna. Takie firmy maja na miejscu wszystko czego potrzebują. Centrum pełni więc rolę swego rodzaju hipermarketu przemysłowego. Z czasem w okolicy zaczyna tworzyć się swoiste zagłębie przedsiębiorczości: firmy najpierw lokują się w samym Parku, potem w jego sąsiedztwie itd. Dla nich Park to połączenie trzech czynników: dobrej infrastruktury, dobrej komunikacji i prestiżu. Największe korzyści czerpią z tego małe firmy, dlatego docelowo zdecydowana większość powierzchni użytkowych ma zostać wynajęta MSP.

W okresie programowania 2007-2013 podobne projekty będą współfinansowane z regionalnych programów operacyjnych. W programach tych przewidziano możliwość tworzenia parków naukowo-technologicznych oraz centrów badań i technologii o zasięgu regionalnym.

Większe inwestycje o zasięgu ponadregionalnym i wysokim stopniu innowacyjności będą finansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka. Realizowane będą jednak tylko te inwestycje zakładające powstanie parków naukowo-technologicznych, które znalazły się na liście kluczowych inwestycji. Podobnie będzie w przypadku Programu Rozwój Polski Wschodniej

MONIKA NIEWINOWSKA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego