Przeważa opinia, że do pierwszej podwyżki dojdzie zapewne we wrześniu lub IV kw. tego roku.

RPP od kilku miesięcy pisze w swoich komunikatach po posiedzeniu, że stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka podkreślał, że stwierdzenie to zostało zaakceptowane przez wszystkich członków RPP.

Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczęło się we wtorek, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.