"W efekcie tego, w II kwartale 2013 r., saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1.194 mln euro, w przeciwieństwie do ujemnego salda zarejestrowanego w II kwartale 2012 r. w wysokości 1.641 mln euro. Największy wpływ na poprawę tego salda miał niższy import ropy naftowej oraz wzrost eksportu żywności" - głosi komunikat NBP.

NBP podawał wcześniej, że w całym 2012 r. eksport wzrósł o 4,2%, zaś import odnotował wzrost o 0,9%.