Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia br. wyniosła 2.083,2 tys., czyli była niższa o 0,5% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 6,0%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w sierpniu spadła do 13,0%.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku.