Na koniec czerwca dług zapadający w tym roku miał wartość 32,0 mld zł, a w 2014 roku - 82,5 mld zł.

Na koniec lipca zadłużenie SP z terminem faktycznym zapadalności wynoszącym poniżej 1 roku stanowiło 13,9% całości (wobec 13,5% miesiąc wcześniej), zaś z terminem zapadalności wynoszącym 1-3 lata - 19,7% (wobec 20,6% miesiąc wcześniej).

" W 2013 r. ryzyko refinansowania pozostaje na stabilnym poziomie - średnia zapadalność długu SP nieznacznie spadła z 5,49 do 5,45 roku, co było efektem wzrostu średniej zapadalności długu krajowego z 4,47 do 4,49 roku oraz spadku średniej zapadalności długu zagranicznego z 7,63 do 7,56 roku" - głosi komunikat.