Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 2,2% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 3,0%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się o 11,1% r/r (oczekiwano spadku średnio o 8,9%).

"W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,4%, pozostałego sprzętu transportowego – o 8,2%, urządzeń elektrycznych – o 6,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,5%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,5% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,3%" - podano w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,7%, maszyn i urządzeń – o 10,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 9,0% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,4%, podał też GUS.

W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 19,1%, w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 6,6%, a w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 3,8%" - czytamy dalej w materiale.

GUS: Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 2,2% r/r w VIII, konsensus:+3,0%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w sierpniu br. o 2,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4,5%.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu na 2,7-4,0% przy średniej w wysokości 2,96% wzrostu (wobec wzrostu o 6,3% r/r w lipcu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z lipcem br."- głosi komunikat.
W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,8% r/r.

GUS: Produkcja firm budowlanych spadła o 11,1% r/r w VIII, konsensus: -8,9%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się w sierpniu br. o 11,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,8%.

Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała spadek o ok. 8,9% (prognozy od -7,1% do -11,3%) wobec spadku o 5,2% r/r w lipcu.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem br." - głosi komunikat.
W okresie styczeń-sierpień br. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 17,2% r/r.