W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,8% i wyniosło 3.760,45 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1% m/m i wyniosło 5.493,8 tys. osób, podał GUS.

Analitycy ankietowani przez ISBnews uważali, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,6-4,0% r/r, przy średniej na poziomie 3,12% r/r (wobec 3,5-proc. wzrostu w lipcu). Według nich, spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,5-0,7% r/r przy średniej na poziomie 0,59% (wobec 0,7-proc. spadku r/r w lipcu br.).