"Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że Rada Ministrów nie zakończyła obrad. Posiedzenie rządu będzie kontynuowane w piątek, 6 września o godz. 12.00" - głosi komunikat.

Porządek obrad rozpoczętego w czwartek o godz. 13-ej posiedzenia obejmował: "Projekt ustawy budżetowej na rok 2014" oraz "Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym" plus sprawy bieżące.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., zakładające m.in. wzrost PKB w wysokości 2,5% i średnioroczną inflację na poziomie 2,4%. Deficyt budżetu centralnego ustalono na maksymalnym poziomie 55 mld zł.