Bank przeprowadzał niezgodne z przepisami transfery pieniężne. Według władz stanu Nowy Jork, bank zgodził się zapłacić grzywnę. Zapowiedział też ściślejsze przestrzeganie procedur, aby zapobiec kolejnym naruszeniom przepisów.