"Powodem takiego działania jest, w opinii S&P, konieczność przeprowadzenia analizy wpływu zawarcia umów dotyczących nabycia akcji spółek z grupy Nordea na pozycję kapitałową banku. Zgodnie z informacją S&P jest mało prawdopodobne, aby ocena ratingowa 'A-' dla długoterminowego ratingu kredytowego banku na skutek ww. działania została obniżona o więcej niż jeden stopień" - głosi komunikat.

Potencjalne obniżenie oceny ratingowej, zgodnie z kryteriami S&P, może nastąpić w przypadku, gdy prognozowany skorygowany o ryzyko współczynnik kapitałowy banku w perspektywie 12 - 24 miesięcy spadnie poniżej 10%, podano także.

PKO BP zawarł w ub. tygodniu z Nordea Bank AB, spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowę określającą warunki realizacji transakcji nabycia od Nordea Bank AB (publ) oraz innych podmiotów z Grupy Nordea 99,21% akcji Nordea Bank Polska za 2.642 mln zł, 100% akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za 180 mln zł oraz 100% akcji spółki leasingowo-faktoringowej Nordea Finance Polska za 8 mln zł.