Paryż chce, aby usługi audiowizualne i kultura zostały wyłączone z negocjacji w obawie przed konkurencją ze strony amerykańskiej branży filmowej i muzycznej. Jak mówi ekonomista Witold Orłowski, francuskie stanowisko jest typowe dla stałej walki , jaka toczy się w Unii Europejskiej o granice narodowych partykularyzmów. "Francja jest w tej kwestii najbardziej odważna" - twierdzi Orłowski.

Polska popiera francuskie stanowisko. Zdaniem eurodeputowanego Jacka Saryusza Wolskiego to słuszne podejście. " Długofalowo projekt europejski nie powiedzie się bez tożsamości europejskiej, a nie ma tożsamości bez kultury. Od tego zależy powodzenie projektu europejskiego" - uważa Saryusz Wolski.

Przyszłość negocjacji dotyczących strefy wolnego handlu Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi to jeden z głównym tematów IV Global Forum we Wrocławiu. Czołowi politycy europejscy i amerykańscy rozmawiają o szansach na globalne partnerstwo transatlantyckie.