Na 2014 r. Bank Światowy prognozuje wzrost PKB na poziomie 2,0%, jak podano w raporcie "EU11 Regular Economic Report". 

Dla całego regionu EU11 instytucja prognozuje wzrost gospodarczy w wysokości 0,8% w 2013 r. (tyle samo, co w ub.r.) i 2,0% w 2014 r.