"Trybunał Konstytucyjny przychylił się do stanowiska, że jest to ustawa zgodna z konstytucją, a więc z mojego punktu widzenia jedyna istotna przesłanka wstrzymująca mnie przed podpisaniem zniknęła - powiedział prezydent. Podkreślił przy tym, że zamierza ratyfikować pakt w normalnym trybie i z głębokim przekonaniem. 

Trybunał umorzył postępowanie w sprawie paktu fiskalnego, gdyż wnioski w tej sprawie złożono, gdy pakt nie był jeszcze częścią obowiązującego porządku prawnego w Polsce. Posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli wnioski do Trybunału, zapowiedzieli, że złożą je ponownie, gdy prezydent ratyfikuje pakt.