Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny

źródło: Materiały Prasowe

Instytucja została członkiem Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów (The European Network of Living Labs ENoLL). To różnego rodzaju instytucje i organizacje, promujące innowacyjne sposoby badań nowych produktów. Zadaniem członków jest promowanie i realizowanie metody żywych laboratoriów. Metoda ta koncentruje się na ludziach - ich wymaganiach i oczekiwaniach. Osoby oceniające produkty sugerują, co należy w nich zmienić i poprawić. Ich głos jest decydujący dla prowadzących badania. Uczestnicy projektów ‘living lab’ są aktywnie zaangażowani w proces naukowy, odbywający się zazwyczaj w ich naturalnym środowisku, a nie w akademickich laboratoriach. Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz tłumaczy, że końcowy rezultat jest sumą doświadczeń z obserwacji zebranych przez naukowców i wkładu twórczego badanych. Tak będzie także w przypadku międzynarodowego projektu CentraLab, którego jednym z partnerów jest Kielecki Park Technologiczny. Projekt CentraLab realizowany jest we współpracy z 9 instytucjami, z 8 krajów. Każda wdraża pilotażowy program związany z innowacjami w różnych sektorach. Dotyczą one m.in. zdrowia, ochrony środowiska, ekoturystyki, gospodarki odpadami oraz branży IT. Liderem projektu jest E-zavod Instytut Kompleksowych Rozwiązań Rozwojowych ze Słowenii, który przygotowuje pilotaż zachęcający mieszkańców kraju do inwestowania w energię odnawialną. Właściciele domów oraz małych firm, zaangażowanych w projekt mogą przekonać się dlaczego warto korzystać z innowacyjnych technologii wykorzystujących zieloną energię. Ich głos jest ważny przy ulepszaniu systemu. Słoweński projekt nosi nazwę Energy HouseAID. -Każdy z partnerów zdecydował się na stworzenie innowacji w innej dziedzinie. Dzięki temu chcemy pokazać, jak bardzo wiele zastosowań może mieć metoda żywych laboratoriów – podkreśla dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz.

Zadaniem Kieleckiego Parku Technologicznego jest stworzenie platformy informatycznej dla sieci mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. - Od ponad roku spotykamy się z naszymi lokatorami, współpracownikami, przedstawicielami świata biznesu oraz nauki i rozmawiamy na temat ulepszeń, które możemy wprowadzić do systemu – informuje Dominik Kraska, kierownik Działu Doradztwa i Transferu Technologii. Jak podkreśla, mając na uwadze odbiorców platformy i ich potrzeby biznesowe, konieczne jest stworzenie systemu IT podzielonego na trzy strefy. - Pierwsza z nich przeznaczona będzie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, druga dla lokatorów KPT, trzecia natomiast dla firm zewnętrznych. Dziś już wiemy, jakie zmiany wprowadzimy i jakie nowe funkcje się pojawią – zapowiada Dominik Kraska.

Równie innowacyjne są rozwiązania zaproponowane przez pozostałych partnerów projektu Metodę living lab stosują: Uniwersytet w Mariborze, który odpowiada za stworzenie serii aplikacji online dotyczących turystyki. Opracowany zostanie portal, który będzie polecał wyjątkowe atrakcje turystyczne. Z kolei Uniwersytet w Vorarlbergu prowadzi badania, dzięki którym większym zainteresowaniem mają cieszyć się samochody zasilane elektrycznie. Uczelnia w tej dziedzinie intensywnie współpracuje z największą wypożyczalnią tego typu aut w Europie. CyberForum z Niemiec odpowiada za opracowanie mobilnego laboratorium używalności, czyli specjalnej platformy, przeznaczonej do testowania nowych stron internetowych, aplikacji sieciowych i mobilnych.

Ekologiczny charakter ma także program realizowany przez Informatica Trentina z Włoch. Dzięki żywemu laboratorium powstanie system, pozwalający gminom właściwie zarządzać oświetleniem ulicznym oraz stosować technologie, które przyniosą w tej dziedzinie oszczędności.
O środowisko dba także węgierski partner - Centrum Transferu Technologii Corvinno. Zadaniem realizujących projekt jest stworzenie portalu, ukierunkowanego na ekologiczne projektowanie.

Tymczasem kolejny włoski partner, czyli region Piemont stawia na ochronę zdrowia i tworzy program, który ułatwi życie osobom niepełnosprawnym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. dzięki współpracy administracji publicznej z uniwersytetami oraz organizacjami badawczymi.

W projekt CentraLab zaangażowała się także Politechnika w Koszycach, która metodę living lab wykorzystuję by poprawić jakość życia na obszarach wiejskich.

Projekt “Central European Living Lab for Territorial Innovation” - CentraLab współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Komisji Europejskiej Europa Środkowa.