„W pierwszym kwartale przyszło nam prowadzić biznes przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, a jednocześnie kontynuować scalanie banku, by jak najszybciej osiągnąć oczekiwane efekty fuzji, dojść do maksymalnej efektywności i oczywiście zaoferować jak najwięcej korzyści klientom. Od strony biznesowej, jak wszystkie banki, odczuliśmy presję na wynik odsetkowy wynikającą ze spadku stóp rynkowych. Z drugiej strony, dzięki ostrożnej polityce kredytowej znacząco ograniczyliśmy koszty ryzyka i jednocześnie bardzo restrykcyjnie podchodziliśmy do wydawania pieniędzy, pomimo  konieczności prowadzenia wielu kosztownych projektów, głównie integracyjnych" – powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Wynik z działalności bankowej sięgnął 444,8 mln zł, podczas gdy przychody odsetkowe 591,2 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 74,5%, tj. był o 0,4 pp wyższy niż na koniec grudnia 2012 r.

Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła 68,6 mln zł.

Suma bilansowa wyniosła 50,08 mld zł na koniec I kw. 2013 r. Wartość udzielonych kredytów nie zmieniła w porównaniu z końcem grudnia ub. roku i wyniosła 35,30 mld zł na koniec marca 2013 r. Portfel depozytów klientów wyniósł 32,06 mld zł.

Zwrot na kapitale wyniósł 3,27% w ujęciu brutto i 2,5% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,28% w I kw.

Współczynnik wypłacalności na koniec I kwartału ukształtował się na poziomie 11,89%  wobec 12,03% na koniec grudnia 2012 r.

W I kwartale 2013 roku Raiffeisen Bank Polska zakończył kolejny etap działań  mających na celu integrację oferty po dokonanej na przełomie roku fuzji prawnej z Polbank EFG.

„W pierwszych trzech miesiącach tego roku kontynuowano prace, które zmierzały do ujednolicenia oferty dla klientów indywidualnych i firmowych. W ciągu zaledwie dwóch tygodni lutego został przeprowadzony rebranding około 300 oddziałów. Dzięki zintegrowaniu ich w ramach sieci informatycznej klienci mogą teraz w dowolnej placówce korzystać z szerokiej oferty połączonego banku" – podał bank.

Obecnie z usług banku korzysta około 900 tys. klientów za pośrednictwem sieci 350 placówek na terenie całej Polski.