Do 5 czerwca do godz. 13.00 można licytować w serwisie NBP Kolekcjoner srebrną pięciozłotówkę „Denar Bolesława Chrobrego” inaugurującą nową serię monet okolicznościowych „Historia monety polskiej”. W serii ukaże się 20 srebrnych monet
z historycznymi wizerunkami denarów, brakteatów, groszy, szelągów, talarów, dukatów. W ten sposób NBP upamiętni historię polskiej monety, która liczy już przeszło 1000 lat.

Denar Bolesława Chrobrego

Denar Bolesława Chrobrego

źródło: Materiały Prasowe

Do niedawna powszechnie sądzono, że twórcą polskiego mennictwa był Mieszko I. Kiedy okazało się jednak, że monety opatrzone imieniem Misico zostały wybite nie przez niego, ale przez jego wnuka – Mieszka II, pierwszeństwo trzeba było przyznać Bolesławowi Chrobremu (992–1025). Niewielka liczba zachowanych monet (3 sztuki) sugeruje, że rozmiary najstarszego mennictwa nie były duże. Powodem jego rozpoczęcia nie były przyczyny ekonomiczne, lecz raczej chęć zamanifestowania przez Bolesława Chrobrego swojej przynależności do grona władców chrześcijańskiej Europy.

Nowa seria „Historia monety polskiej”

„Historia monety polskiej” to wyjątkowa seria srebrnych monet okolicznościowych adresowana do kolekcjonerów zainteresowanych nie tylko monetami współczesnymi, ale również historycznymi. W ramach serii NBP przypomni najbardziej charakterystyczne dla danego okresu typy i nominały polskich monet. Ich wizerunki umieszczane będą zarówno na awersie, jak i na rewersie nowych monet. Będą one emitowane w porządku chronologicznym, wyłącznie w srebrze.

Serię rozpoczną monety okresu denarowego (X–XIII w.), a w pierwszej kolejności denary trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego. Dwie kolejne monety tego okresu to tzw. brakteaty, czyli denary bite tylko jednostronnie na cienkich, łamliwych blaszkach. Następnie NBP przypomni monety z okresu groszowego (XIV i XV wiek), kiedy to Kazimierz Wielki wybił pierwsze polskie grosze, a Władysław Łokietek zainicjował bicie monety złotej.
Kolejny okres historii monety polskiej obejmuje czasy Rzeczypospolitej, tzw. okres złotowy, w którym istniał już rozwinięty system pieniężny. W tym czasie pojawiły się monety o nominałach najmniejszych (szelągi) i największych (talary, dukaty). Pojawia się też pierwsza złotówka – już nie tylko jako jednostka obrachunkowa, ale także w postaci konkretnej monety (tzw. tynf za panowania Jana Kazimierza). Jedna z monet serii poświęcona będzie także największej monecie polskiej o nominale stu dukatów, bitej przez Zygmunta III Wazę. Upamiętniona zostanie również moneta najmniejsza – miedziany szeląg Jana Kazimierza.

Ponadto w serii uwzględniony będzie pieniądz emitowany już po dokonaniu rozbiorów Polski – z czasów powstań narodowych i Księstwa Warszawskiego, a także po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Ostatnią upamiętnioną w serii monetą będzie 5 złotych z rybakiem z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.