Mimo podjętych niedawno pozytywnych kroków zmierzających do opanowania kryzysu w strefie euro oczekuje się, że kraje unii walutowej będą nadal borykać się z trudnościami w przyszłym roku - prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Gospodarka eurolandu skurczy się w tym roku o 0,4 proc., a w roku 2013 o 0,1 proc. - przewiduje raport.

Według OECD wzrost gospodarczy w USA wyniesie w przyszłym roku 2 proc.

OECD ostrzega też Stany Zjednoczone i Europę przed zbyt gwałtownym i szybkim cięciem wydatków, ponieważ może to pogorszyć jeszcze perspektywy wzrostu - podaje AP.

Kłopoty strefy euro stanowią największe zagrożenie dla światowej gospodarki - pisze Reuters, cytując raport.