Spożycie ogółem prognozowane jest na poziomie 1,6 proc., akumulacja 1,8 proc., a nakłady brutto na środki trwałe 2,2 proc.

Prognoza stopy bezrobocia kształtuje sie na poziomie 13,3 proc. w grudniu.