Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 30,5 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w czerwcu 21,1 pkt i był wyższy o 4,7 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 3,6 pkt do 25,2 pkt. "W czerwcu na rynku depozytów złotowych odnotowano zdecydowane wzrosty oceny bieżącej sytuacji oraz nieznaczne wzrosty lub stabilizację prognoz. największy wzrost oceny zanotowano w obszarze depozytów złotowych a vista ogółem.

Oceny w odniesieniu do rynku depozytów walutowych tak bieżących, jak i terminowych wskazują na stabilizację sytuacji, jednak przewidywania w tym obszarze uległy pogorszeniu" - głosi komunikat. "Nieznacznie pogorszyła się sytuacja na rynku kredytów złotowych. Prognozy dotyczące tego obszaru również wskazują na pogorszenie sytuacji w najbliższych miesiącach.

Poprawiła się ocena kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych i kredytów dewizowych. Pogorszeniu uległa ocena kredytów do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom i kredytów konsumenckich dla osób prywatnych. Prognozy dotyczące tych obszarów wskazują na stabilizację lub spadki w kolejnych miesiącach" - napisał również Pentor. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował spadek o 5,2 do 24,1 pkt, podał Pentor. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 13 a 22 czerwca. W telefonicznym badaniu wzięło udział 201 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.