W tym czasie zatrudnienie spadło o 0,7%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,2%, podano także.