"Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski (NBP) zawarły porozumienie na swapy walutowe na parze CHF/PLN. W przypadku wystąpienia napięć na międzybankowym rynku franka szwajcarskiego, instrument ten umożliwi NBP zasilenie banków w Polsce we franki szwajcarskie" - głosi komunikat.

Wszystkie transakcje dotyczące swapów wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez SNB.

Swapy te są operacjami z terminem 7-dniowym. Oba banki centralne nie przewidują, że porozumienie, które zostało zawarte jako środek ostrożnościowy, będzie musiało być wykorzystane, podano także.

NBP tłumaczy,że umowa z SNB jest instrumentem ostrożnościowym


ntencją Narodowego Banku Polskiego (NBP), który podpisał umowę swap EUR/CHF z Narodowym Bankiem Szwajcarii (SNB), nie jest jej bezpośrednie wykorzystanie do przeprowadzenia transakcji finansowych przez oba banki centralne, wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Operacji Krajowych NBP Krzysztofa Senderowicza. Według niego, SNB i NBP traktują zawartą umowę swapową jako instrument ostrożnościowy sygnalizujący możliwość ingerencji w przypadku negatywnych skutków destabilizacji europejskich rynków finansowych.

"Zawarte porozumienie pomiędzy SNB i NBP stanowi znaczący postęp w postrzeganiu polskiej waluty przez instytucje finansowe, ponieważ umowa dotyczy wymiany złotego na jedną z kluczowych walut na rynkach finansowych jaką jest frank szwajcarski. Umowa stanowi zatem potwierdzenie rosnącej roli złotego w operacjach finansowych" - powiedział Senderowicz, cytowany w komunikacie.