Wartość transakcji dokonanych kartami debetowymi wzrosła do 86.384,0 mln zł w I kw. 2012 r. wobec 78.260,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 10,4%) i spadła o 8,5% w ujęciu kwartalnym, zaś wartość transakcji kartami kredytowymi sięgnęła 7.612,6 mln zł, co oznacza spadek o 8,8% w skali roku i o 4,4% w ujęciu kwartalnym.

Większa liczba transakcji

Liczba transakcji dokonanych kartami wyniosła 461 139,7 tys. i była o 14,7% wyższa niż rok wcześniej oraz 2% niższa w skali kwartału.

Kart kredytowych o jedną piątą mniej

NBP podał, że na koniec I kw. 2012 r. liczba kart wyniosła 32.031,1 tys. sztuk (wzrost o 0,2% r/r), w tym 24.969,1 tys. to karty debetowe, 292,1 tys. to karty obciążeniowe, a 6.770,0 tys. sztuk to karty kredytowe.

W skali roku największa zmiana liczby kart dotyczyła kart kredytowych (spadek o 20,7%).