"Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje wymóg wprowadzony dyrektywą 1999/74/WE, aby wszystkie kury nioski były trzymane w 'ulepszonych klatkach', z dodatkowym miejscem na gniazdo, ściółkę do drapania i grzędę, lub w warunkach alternatywnych.

Zgodnie z dyrektywą klatki mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy zapewniają każdej kurze co najmniej 750 cm² powierzchni klatki, gniazdo, ściółkę, grzędy i przyrządy do skracania pazurów, aby umożliwić kurom zaspokojenie ich potrzeb biologicznych i behawioralnych" - głosi komunikat.

Uzasadnione opinie w tej sprawie otrzymały także. Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Holandia i Portugalia. Komisja podkreśla, że państwa te miały 12 lat na przystosowanie się do zakazu. Przesłanie uzasadnionej opinii stanowi kolejny etap postępowania, przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.