W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa się nie zmieniła.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w maju 3,0 proc., wobec 3,5 proc. w kwietniu.

Majowa inflacja bazowa, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła w ujęciu rocznym 3,3 proc. wobec 3,6 proc. w kwietniu.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczony przez GUS w maju wyniósł w ujęciu rocznym 3,6 proc.