Zysk netto brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 6.907,41 mln zł w tym okresie, co oznacza wzrost o 13% w skali roku.

Zyski z prowizji mniejsze, za to bardzo duże z odsetek

Wynik z odsetek wzrósł o 10% r/r do 12.031,07 mln zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4.722,69 mln zł i był wyższy o 2% w ujęciu rocznym. Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 8% do 19.737,06 mln zł.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 13% r/r do 6.907,93 mln zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 8% w skali roku do 9.329,06 mln zł.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosła w skali roku o 4% do 2.444,74 mln zł na koniec kwietnia 2012 r.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,36% na koniec kwietnia wobec 13,71% rok wcześniej.

Współczynnik Tier I spadł do 12,90% na koniec kwietnia 2012 r. wobec 12,37% rok wcześniej.